Mirna starost

Mirna starost

Projekt „Mirna starost“ provodi se u prvom polugodištu 2020. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


Aktivnosti projekta:
- Edukacije
- Javna tribina
- Okrugli stol
- Podjela letaka
- Postavljanje plakata
- Objave u medijima

Ciljevi projekta:
- educirane osobe treće životne dobi o sklapanju ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
- upoznate osobe treće životne dobi sa prednostima, ali i nedostacima ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
- upoznate osobe treće životne dobi sa svojim pravima kao primatelji uzdržavanja prilikom sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
- podizanje razine javne svijesti o pravima starijih osoba te prevencija zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
- uspješno provedena nacionalna kampanja informiranja javnosti, a posebice starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Što radimo

  • Dobrovoljno darivanje krvi
  • Prva pomoć
  • Socijalna samoposluga
  • Pomoć u kući
  • Služba traženja
  • Izvanredne situacije
  • Klub mladih
  • Gradski interventni tim
  • Volontiranje
Postanite volonter