Rbr Naziv PDF-a PDF Otvori/preuzmi PDF
1Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2020. godinuIzvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2020. godinu.pdf
2Zakon o volonterstvuZakon o volonterstvu.pdf
3Pravilnik o volontiranju u HCKPravilnik o volontiranju u HCK.pdf
4Etički kodeks HCKEtički kodeks HCK.pdf
5Etički kodeks volontera (Nacionalni odbor za razvoj volonterstva)Etički kodeks volontera (Nacionalni odbor za razvoj volonterstva).pdf
6Obrazac roditeljskog pristanka za maloljetne volontereObrazac roditeljskog pristanka za maloljetne volontere.pdf
7Ugovor o volontiranjuUgovor o volontiranju.pdf
8Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2021. godinuIzvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2021. godinu.pdf
9Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2022. godinuIzvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2022. godinu.pdf
101file.txt
11IzjaveIzjave o ne postojanju sukoba interesa - Odbor, Skupština, Ravnateljica, Povjerenstvo.pdf
12Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabavePravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave..pdf
13Statut GDCK Križevci1. Preslika važećeg Statuta- Gradsko društvo Crvenog križa Križevci.pdf
14Izmjene i dopune Statuta GDCK Križevci1e. Izmjene i dopune statuta 2017..pdf
15Zakon o UdrugamaZakon o udrugama.pdf
16Zakon o HCKZakon o Hrvatskom Crvenom križu.pdf
17Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne (područne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križaPravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.pdf
18Statut HCKStatut Hrvatskoga Crvenog križa.pdf
19Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacijeIzmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf
20Financijski plan za 2023. godinuFinancijski plan za 2023. godinu.pdf
21Plan rada za 2023. godinuPlan rada za 2023. godinu.pdf
22Obrazac 2 -Zahtjev za pristup informacijamaNOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama1 (2).doc
23Obrazac 3 -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijeNOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-11.doc
24Obrazac 4 -Zahtjev za ponovnu uporabu informacijaNOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija1.doc
25Propisi-Pristup-informacijamaPropisi-Pristup-informacijama.pdf
26Strateški plan 2023.-2026. 9.3. Strateški plan 2023.-2026..pdf
27Plan nabave 2023 - EOJNPredlozak_PlanaNabave.xls
28Registar Ugovora 2023.Registar Ugovora 2023..pdf
301. ZAŽELI - JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - Korisnici1. ZAŽELI - JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - Korisnici.pdf
312. ZAŽELI Obrazac za uključivanja u projekt - Korisnici2. ZAŽELI Obrazac za uključivanja u projekt - Korisnici.pdf
323. ZAŽELI Izjava o članovima zajedničkog kućanstva3. ZAŽELI Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.pdf
334. ZAŽELI Punomoć Grad - Korisnici4. ZAŽELI Punomoć Grad - Korisnici.pdf
345. ZAŽELI Punomoć_CK - korisnici5. ZAŽELI Punomoć_CK - korisnici.pdf
35Plan nabavePlan nabave 2024. godina.pdf
36Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2023. godinuIzvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2023. godinu.pdf