Novosti

Crveni križ Križevci

Povratak na novosti
22.04.2022 Broj: 191

Dan planeta ZemljeDan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja. Obilježavanjem ovog Dana u mnogim zemljama diljem svijeta ukazuje se na posljedice klimatskih promjena i onečišćenja okoliša na Zemlji čime se stvara negativan utjecaj i na ljude.
Ovogodišnja tema Dana planete Zemlje je „Investirajmo u naš planet”.

Ovim sloganom želi se ukazati da svaka osoba, kao pojedinac, može doprinijeti očuvanju prirode i planete na kojoj živimo. To ne moraju biti velike i financijski zahtjevne akcije, već male aktivnosti kao što su sadnja drveća, sadnja cvijeća, čišćenje šuma, razvrstavanje otpada…
Također, važno je potaknuti i svijest ljudi da koriste obnovljive izvore energije ali i na druge korisne akcije kojima bi se umanjilo onečišćenje okoliša.

Neka nam obilježavanje ovog dana bude motivacija da ujedinimo snage i zajedno doprinesemo tome da naša planeta postane i ostane što zelenija, šarenija, mirisnija i ljepša.