Mladi kao socijalni kapital

-->

Mladi kao socijalni kapital

Projekt „Mladi kao socijalni kapital“ provodi se u 2020. godini, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


Aktivnosti projekta:
- Edukacije za učenike i studente
- Radionice za učenike i studente
- Predavanja za građane
- Posjet HEDONA-i
- Posjet udruzi za mlade Alfa Albona
- Okrugli stolovi

Ciljevi projekta:
- Osnaživanje kapaciteta GDCK Križevci u radu s mladima u lokalnoj zajednici
- Razvoj novih programa za rad s mladima u GDCK Križevci
- Ostanak mladih u gradu Križevcima
- Osposobljeni i educirani mladi za pokretanje vlastitog posla
- Promicanje (društvenog) poduzetništva
- Potaknuti mladi za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina
- Podignuta razina informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici
- Promocija volonterstva

Što radimo

  • Dobrovoljno darivanje krvi
  • Prva pomoć
  • Socijalna samoposluga
  • Pomoć u kući
  • Služba traženja
  • Izvanredne situacije
  • Klub mladih
  • Gradski interventni tim
  • Volontiranje
Postanite volonter