Volontiranje

Pozivamo vas da nam se pridružite i postanete član velike obitelji Crvenog križa!

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13). Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promiče povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice. (Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa, 2017.)

Edukacija volontera:
Svaki volonter prolazi osnovni stupanj edukacije i to:

Teorijski dio - Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i načela, Međunarodno humanitarno pravo, Hrvatski Crveni križ
Praktični dio - tečaj Prve pomoći

Volonteri željni dodatnih znanja i vještina:
Specijalistički stupanj - Interventni tim

Edukacije hrvatskog crvenog križa

U nastavku možete naći:
Zakon o volonterstvu
Pravilnik o volontiranju u HCK
Ugovor o volontiranju
Etički kodeks volontera (Nacionalni odbor za razvoj volonterstva)
Etički kodeks HCK
Obrazac roditeljskog pristanka za maloljetne volontere

Što radimo

  • Dobrovoljno darivanje krvi
  • Prva pomoć
  • Socijalna samoposluga
  • Pomoć u kući
  • Služba traženja
  • Izvanredne situacije
  • Klub mladih
  • Gradski interventni tim
  • Volontiranje
Postanite volonter