Pruži ruku potrebitima

Pruži ruku potrebitima

Projekt ZAŽELI- program zapošljavanja žena pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ provodi se od 15.6.2018. – 20.12.2020. godine, a financira ga Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 5.899.890,60 kn.


Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Križevci
• Centar za socijalnu skrb Križevci
• Grad Križevci

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada.

Aktivnosti projekta:
• zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 24 mjeseca u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici
• obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima
• osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme). Projekt "Pruži ruku potrebitima" direktna je nadogradnja na projekt "Pomoć u kući starijim osobama" koji se provodi na području općina u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2006. godine. Ovim projektom doprinijeti će se konkurentnosti žena na tržište rada i omogućiti im da postanu produktivni članovi zajednice te poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika. Opći cilj projekta "Pruži ruku potrebitima" je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici. Ukupan broj zaposlenih na projektu je 37 od čega je 31 žena zaposlena kao radnica za pomoć u kući:
• Za područje grada Križevaca: 14 radnica za pomoć u kući
• Za područje općine Gornja Rijeka: četiri radnice za pomoć u kući
• Za područje općine Kalnik: tri radnice za pomoć u kući
• Za područje općine Sveti Petar Orehovec: pet radnica za pomoć u kući
• Za područje Sveti Ivan Žabno: pet radnica za pomoć u kući

Projektni tim sastoji se od šest osoba:
• Voditeljica projekta: Đurđica Trbus
• Projektni asistent: Antonija Pukec
• Financijski voditelj: Ivana Ružić
• Računovodstveni referent: Marina Igrić
• Terenski koordinator: Snježana Komljenović
• Terenski koordinator: Miroslav Igrić

Ukupan broj korisnika predviđen ovim projektom je 132, međutim do sada je uključeno već 195 korisnika i taj broj raste iz mjeseca u mjesec.

Što radimo

  • Dobrovoljno darivanje krvi
  • Prva pomoć
  • Socijalna samoposluga
  • Pomoć u kući
  • Služba traženja
  • Izvanredne situacije
  • Klub mladih
  • Gradski interventni tim
  • Volontiranje
Postanite volonter