Pristup informacijama

Pristup informacijama

Službenikom za informiranje imenovana je Marina Igrić, djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Križevci:

• Poštom na adresu Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci
• putem telefona na broj: 048/711 – 700
• na fax broj: 048/617 – 898
• elektroničkom poštom na: gdck.krizevci@gmail.com


ZAKONI I DOKUMENTI
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Izjave
Pravilnik o volontiranju u HCK
Zakon o volonterstvu

PRISTUP INFORMACIJAMA

Ugovor o volontiranju
Obrazac roditeljskog pristanka za maloljetne volontere
Etički kodeks volontera (Nacionalni odbor za razvoj volonterstva)
Etički kodeks HCK

IZVJEŠĆA

1
Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2022. godinu
Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2021. godinu
Izvješće neovisnog revizora o uvidu i Financijski izvještaj za 2020. godinu

Sjednice i dokumenti