Savjetovalište Crvenog križa

Savjetovalište Crvenog križa

Projekt Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza II pod nazivom „Savjetovalište Crvenog križa“ provodi se od 31.3.2022. do 30.9.2023., a financira ga Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 433.083,00 kuna.


Projekt "Savjetovalište Crvenog križa" usmjeren je savjetovanju i edukaciji građana na području grada Križevaca i pripadajućih općina s ciljem povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kao i promicanju zdravih navika.

Savjetovalište će organizirati individualne, grupne i partnerske sastanke za opću populaciju građana te će izraditi razne edukacijske materijale, reklame i spotove s ciljem mijenjanja svijesti građana o promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

S ciljem edukacije u području promocije i prevencije zdravlja, tjelesne aktivnosti i primjene zdravih načina života s naglaskom na bolesti koje se češće javljaju ljeti i zimi organizirat će se ljetne i zimske škole za odrasle.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Projekt je namijenjen za opću populaciju građana na području grada Križevaca i pripadajućih općina: Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.