Služba traženja

Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima tzv. Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, utemeljena u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križa kao javna ovlast HCK. Osnovna zadaća službe traženja je da u vrijeme oružanog sukoba radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata. Uz osnovnu zadaću, danas Služba traženja obavlja i dr. humanitarne usluge građanima u miru, koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, terorističkih napada, migracija i dr. događanja u kojima strada veliki broj osoba, a nije moguće uspostaviti normalne puteve komunikacije. Pored obavljanja navedenih poslova Služba traženja ima zadaću da među svim građanima širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu.