Dobrovoljno darivanje krvi

Prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa Hrvatske održana je 25. listopada 1953. godine kada su u Metalurškom kombinatu Željezare Sisak u red za darivanje krvi stali radnici Željezare i građani Siska. Tako je započela široka društvena akcija kojoj je od početka bio cilj prikupiti dovoljne količine krvi za liječenje, preradu i rezervu te ostvariti načelo „da krv čeka bolesnika, a ne bolesnik krv“. Dan kad je u Sisku bila organizirana prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi proglašen je Danom dobrovoljnih darivatelja krvi.

Prva akcija darivanja krvi u Križevcima se spominje početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Kotarski odbor Crvenog križa Križevci 1961. godine ima registrirano već više od 400 dobrovoljnih darivatelja krvi, a prve akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju se u Majurcu i Svetom Ivanu Žabnu. Na godišnjoj skupštini Crvenog križa održanoj 1965. godine predloženo je da se osim već uhodanih središta u Majurcu i Sv. Ivanu Žabnu otvore nova središta za prikupljanje krvi na Kalniku, Gornjoj Rijeci, Velikom Ravnu, Svetom Petru Čvrstecu, Pofukima i drugim selima.

Od 1971. do 1975. akcije u Križevcima organiziraju se po šest puta godišnje, a u okolnim selima jednom godišnje.

Danas Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu godišnje provodi 16 akcija dobrovoljnog darivanja krvi i okuplja preko 1.000 dobrovoljnih darivatelja krvi.