Prva pomoć

Tečajevi prve pomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci ima tri licencirana liječnika koji provode obuku iz Prve pomoći u našim prostorijama u ulici Franje Račkoga 22, Križevci, sa suvremenom opremom i nastavnim pomagalima.

Svi programi osposobljavanja se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.

1. TEČAJEVI ZA VOZAČE – Tečajevi Prve pomoći , kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, provode se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći za vozače iznosi 450,00 kuna za program od 9 sati.

2. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA – Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće i povrede na radu, provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) kojim je utvrđen broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Nakon tečaja, Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, izdaje uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu iznosi 450 kuna za program od 10 sati.

NAPOMENA:
Svaki poslodavac je, sukladno Zakonu o zaštiti na radu dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu. Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći.