Pomoć u kući starijim osobama

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci provodi program pomoći u kući starijim osobama na području grada Križevaca i pripadajućih općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Krajnji korisnici programa su osobe starije životne dobi koji kroz unaprijeđenu mrežu socijalnih usluga imaju kvalitetniju skrb i brigu.

Program pomoći u kući provodi se uz financijsku podršku Koprivničko – križevačke županije, Grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno putem kojeg uslugu pomoći u kući koristi oko 40-ak osoba.

Usluga pomoći u kući pruža se i osobama koje uslugu plaćaju same. Cijena usluge pomoći u kući za jedan sat pružanja usluge iznosi 50,00 kuna.

Usluga pomoći u kući pruža se i korisnicima kojima je izdano rješenje Centra za socijalnu skrb, a na temelju kojeg se usluga pruža u obimu i vremenu propisano rješenjem. Pružanje usluga pomoći u kući putem rješenja financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.