Program rada za opće dobro – Javni rad

Program je namijenjen nezaposlenim osobama koji su korisnici zajamčene minimalne naknade koji rade na ugovor o radu na maksimalno 4 sata pri čemu zadržavaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Poslovi predviđeni za obavljanje su: podjela humanitarne pomoći, rad u skladištima i drugi programi pomoći korisnicima kao što je uređenje okućnice, cijepanje drva, čišćenje snijega i slično.