Kontakti

Telefon
tel: 048 711 700
fax:048 617 898
e Mail
gdck.krizevci@gmail.com
Adresa
Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci

Pišite nam

Prva pomoć, zaštita i promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i odgovor na krize, spašavanje života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija mladih neki su od temeljnih programa koje HCK provodi s ciljem izgradnje humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva.