Što radimo


Dobrovoljno darivanje krvi

GDCK Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu godišnje provodi 16 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.


Prva pomoć

GDCK Križevci u suradnji s HAK-om godišnje provede 16 i više tečajeva osposobljavanja kandidata.


Socijalna samoposluga

Dana 31.3. 2015. otvorena je socijalna samoposluga „Sveti Marko Križevčanin“ Križevci čiji su krajnji korisnici korisnici zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Križevci. Sve aktivnosti koje se provode u sklopu socijalne samoposluge su na volonterskoj osnovi, pa tako volonteri prikupljaju namirnice, sortiraju ih i distribuiraju te informiraju građane i građanke o radu socijalne samoposluge. Osim dobrovoljnih donacija građana i trgovačkih društava, namirnice i higijenske potrepštine osiguravaju se i apliciranjem projekata na razne Pozive nacionalnih ministarstava te sukladno mogućnostima i iz vlastitih sredstava GDCK Križevci.


Pomoć u kući starijm osobama

KGDCK Križevci provodi program pomoći u kući starijim osobama koji financiraju Koprivničko – križevačka županija i Grad Križevci. Krajnji korisnici programa su osobe starije životne dobi koji kroz unaprijeđenu mrežu socijalnih usluga imaju kvalitetniju skrb i brigu.


Klub mladih

GDCK Križevci osnovalo je Klub mladih u kojem djeluje ekipa Prve pomoći pod vodstvom Tare Golubić. Svake godine Mladi GDCK Križevci sudjeluju na gradskom/međuopćinskom i međužupanijskom natjecanju iz prve pomoći, a ovisno o plasmanu sudjeluju i na državnom natjecanju.


Gradski interventni tim

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci formiralo je Gradski interventni tim (GIT) koji se sastoji od djelatnika i volontera društva. Svi članovi tima, 52 osobe (11 neaktivnih), prošli su osnovnu obuku HCK za pripremu i djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama te dobili uvjerenje o osposobljenosti. Članovi GIT- a svake godine sudjeluju u obilježavanju Tjedna Crvenog križa, Dana vatrogastva i Mjeseca zaštite od požara na tehničkom zboru svih žurnih službi koje djeluju na našem području prezentirajući opremu, šator i načine postupanja u katastrofama.


Izvanredne situacije

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, osnovni ciljevi našeg društva su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) definirano je da je Crveni križ operativna snaga u zaštiti i spašavanju te su sukladno tome izrađeni potrebni dokumenti u jedinicama lokalne samouprave, a uloga Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica je i priprema i obučavanje ekipa, odnosno interventnog tima, te volontera i građana, za slučaj izvanrednih situacija.


Program rada za opće dobro – Javni rad

Program je namijenjen nezaposlenim osobama koji su korisnici zajamčene minimalne naknade koji rade na ugovor o radu na maksimalno 4 sata pri čemu zadržavaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Poslovi predviđeni za obavljanje su: podjela humanitarne pomoći, rad u skladištima i drugi programi pomoći korisnicima kao što je uređenje okućnice, cijepanje drva, čišćenje snijega i slično.


Služba traženja

Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima tzv. Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, utemeljena u Zakonu o Hrvatskom Crvenom križa kao javna ovlast HCK. Osnovna zadaća službe traženja je da u vrijeme oružanog sukoba radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata. Uz osnovnu zadaću, danas Služba traženja obavlja i dr. humanitarne usluge građanima u miru, koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, terorističkih napada, migracija i dr. događanja u kojima strada veliki broj osoba, a nije moguće uspostaviti normalne puteve komunikacije. Pored obavljanja navedenih poslova Služba traženja ima zadaću da među svim građanima širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu.


Volontiranje

Pozivamo vas da nam se pridružite i postanete član velike obitelji Crvenog križa!

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13). Volontiranje čini samu srž izgradnje zajednice. Volontiranjem se promiče povjerenje i uzajamnost. Ljude se potiče da budu odgovorni građani i osigurava im se okolina u kojoj mogu učiti o dužnostima demokratskog uključivanja u život zajednice. (Strategija razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa, 2017.)